کارگاه هوش استراتژی
دوره آموزشی آینده جهان، مگاترندها و سرمایه‌گذاری استراتژیک

تلفن: 02188330373 - 09190909437